Dogdancing

18. 7. 2015 - Súťaže v dogdancingu podľa pravidiel DDI / Dogdancing competitions (DDI rules)

Povrch / Surface: tráva / grass
Rozmery / Size: 25x15m, rozhodcovia na dlhšej strane / judges on the longer side
Štartovné / Start fee: 12 eur 
za každý ďalší tanec toho istého psovoda 10 eur / other dance of the same person 10 eur
FB event: https://www.facebook.com/events/1592216211025658/

Freestyle Night Show
Súťažné kategórie / Categories:
Klasse 1, 2, 3
Začiatok / Start: 20:30
Počet účastníkov nočnej show pod reflektormi je limitovaný na 15 / Number of competititors is limited to 15!Freestyle Fun
Súťažné kategórie / Categories:
Fun Open
Fun Beginner

Začiatok / Start: 17:00
- Motivácia psa je povolená / Motivation for dogs is allowed
- časový limit pre triedu Fun Beginner s vyhodnotením poradia víťazov je 2:30 min / time limit for Fun Beginner is 2:30 min.

Prihlasovanie / Entry form
docs.google.com/forms/d/15tXL1hYZBqTDorSZ-tWD2dqlwd5sfCV8asBzLwLpXvQ/viewform
Deadline: 5.7.2015

*pre zahraničných účastníkov platba možná na mieste v deň konania / foreign competitiors can pay at the competition
* v prípade, že sa zúčastňujete viacerých disciplín, pošlite, prosím, jednu platbu za každú disciplínu s rozdielnym variabilným symbolom

Platobné údaje / Payment:
Platba vopred na účet* / Payment in advance
2000344769 / 8330,
variabilný symbol 012, do poznámky uviesť meno psovoda!
IBAN: SK3283300000002000344769
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21,
Bratislava, SLOVAKIA